18 Mayıs 2016 Çarşamba

ŞEYTANIN GİZLENDİĞİ KÖŞE BAŞI...!Şeytan burada saklanmış, Kişileri Müslüman oldum dediği anda saptırıp cehenneme sürüklüyor.


NATO
ŞEYTANIN İNSAN KILIĞINDAKİ GURUP ÇALIŞMASI.

Yeni gelen mahkum eski mahkumlara sorar.
Burada hangi inançta olana daha güzel yemek veriliyor?
Eskiler sorar niye diye.
Çünkü kime iyi yemek veriliyorsa ben o dinden olduğumu söyleyeceğim gelen gardiyana der.
İşte bu mahkum gibi bu günün müslümanlarının çoğu.
Onun için sen kendini bir sağlama yap.

MÜSLÜMANLARIN VE KAFİRLERİN ALLAH TARİFİ,TANIMI..SEN BU TARİFİN NERESİNDESİN?12 yorum:

 1. Doğru.!
  Bu kepazelik değil bir kere.
  Burada algılama söz konusu.
  Bu bakış acısı şeytanın bakış açısı.
  Millet çahil olduğundan, Bu bakış acısını Allah olarak algılıyor.(işte islam alemi bu yüzden kaos içinde.)
  Bu gün Müslüman olduğunu söyleyen kişi savunduğu ideolojinin ne olduğunu bilmiyor.İnandığı Allah Tarifini bilmiyor.(Halbuki kişi bilmediği bir şeyin tarifini yapamaz.Bilmediği bir şeyede iman edemez.)
  Doğru bakış acısı aşağıda mevcut bakar incelersen görürsün.Algılama kolay değil unutma..
  Asıl olan. vakanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2016/01/asl-nedir1-kok-esas-temel-kaide-asl.html?spref=fb
  Bu aşağıdaki linktede bu günkü şeytanın anlayışı mevcut.
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2016/04/vahdeti-vucut-felsefesi-new-age.html
  https://www.facebook.com/huseyin.sasmaz.566/posts/150688092006001

  YanıtlaSil
 2. https://www.youtube.com/watch?v=I2tp4WGgx-o

  YanıtlaSil
 3. Sisteme daha fazla inanılıp bağlanılırsa sistemden kaynaklanan sorunlar çözülecekmiş. Meselâ demokrasiden kaynaklanan sorunların “daha fazla demokrasi” ile giderilebileceğini zanneden iğdiş edilmiş beyinlere sâhip insanların olduğu bir dünyâda yaşıyoruz.
  ***
  https://vimeo.com/196939999
  ***
  “De ki: ‘Davranış (ameller) bakımından en çok hüsrâna uğrayacak olanları size haber vereyim mi?. “Onların, dünyâ-hayâtındaki bütün çabaları boşa gitmişken, kendilerini gerçekte güzel iş yapmakta sanıyorlar” (Kehf 103-104).
  ***
  https://www.youtube.com/watch?v=c9TVMXIz-Qw
  https://www.youtube.com/watch?v=SYrWmtiUnco
  ***
  Çünkü tüm ideolojiler zâten şeytan/tâğut-merkezli ideolojiler olduğundan, sistem-içi ideolojilerdir.
  ***
  İslam: Bir Din ve İdeolojidir
  http://namenstr8bredaholland.blogspot.nl/2017/01/islam-bir-din-ve-ideolojidir.html
  ***
  “Kim Rahmânın zikrini (sistemini) görmezlikten gelirse, biz bir şeytana onun ‘üzerini kabukla bağlattırırız’; artık bu, onun bir yakın dostudur. Gerçekten bunlar (bu şeytanlar), onları yoldan alıkoyarlar; onlar ise, kendilerinin gerçekten hidâyette olduklarını sanırlar” (Zuhrûf 36-37).
  ***
  http://huseyinsas.blogspot.nl/2016/05/seytanin-gizlendigi-kose-basi.html
  ***

  YanıtlaSil
 4. ALLAH'A GİDEN YOLDAKİ ENGELLERDEN BAZILARI.
  GENELDE TÜM İNSANLIK,ÖZELDE MÜSLÜMANLAR KUŞATILMIŞ HALDELER ŞU ANDA.
  DOSTUNU DÜŞMANINI BELİRLEKİ HEDEFİNE VARASIN MÜSLÜMAN,KARDEŞİM.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=174023339715742&id=100013242319421&hc_location=ufi
  http://huseyinsas.blogspot.nl/2016/05/seytanin-gizlendigi-kose-basi.html

  YanıtlaSil
 5. Fakat günümüzde, târihte hiç olmadığı derecede bir “fitne” çıkmıştır ve şeytan bu fitne ile insanlara ilahlık yapmaya başlamıştır. Bu fitne, insan-merkezli ve dîni, hayâtın dışına itmiş bir anlayış olan “modernizm”dir. Demek ki şeytan, dînin olmadığı, din-merkezli bir hayat yaşanmadığında Dünyâ’ya hâkim olmaya başlıyor.
  Bugün "New Age Dini(Yeni Çağ Dini)'', dünyada gittikçe yaygınlaştırılan bir "lego dini"dir.
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2016/04/vahdeti-vucut-felsefesi-new-age.html
  ŞEYTANIN GİZLENDİĞİ KÖŞE BAŞI...!
  http://huseyinsas.blogspot.nl/2016/05/seytanin-gizlendigi-kose-basi.html
  Şu konu da çok önemlidir ki, halkın “evliyâ” olarak bildikleri içinde, “şeytanla barışık” yaşayan ve hattâ onu çok ileri bir mü’min olarak görenler ve tanıtanlar da vardır.
  https://vimeo.com/196939999
  “Onlar, Allah’ı bırakıp bilginlerini ve râhiplerini rabbler (ilahlar) edindiler ve Meryem-oğlu Mesih’i de. Oysa onlar, tek olan bir ilaha ibâdet etmekten başka bir şeyle emrolunmadılar. O’ndan başka ilah yoktur. O, bunların şirk koştukları şeylerden yücedir” (Tevbe 31). Bu âyeti duyan Adiy bin Hatem îtirâz etmişti; “Ben de bir hristiyanım fakat biz ahbâr ve ruhbânlarımızı Rabb edinmiyor ve onlara ibâdet etmiyoruz” demişti. Bunun üzerine Resûlullah şöyle buyurdu: “Allah’ın haram kıldığını helâl, helâl kıldığını da haram kıldıklarında onların dediklerini kabûl etmiyor musunuz?”. Adiy bin Hatem, “Evet, kabûl ediyoruz, çünkü onlar dînî konularda yetkili kişilerdir” dedi. Bunun üzerine Resûlullah: “İşte bu onları Rabb edinme değil de nedir?” buyurdu. Rabb; dinde hüküm-koyucu, terbiye edici demektir. Hüküm yalnız yüce Allah’ındır, Yüce Rabbimiz dinde, ulûhiyette, rubûbiyette, hükümde, ibâdette ve hükümranlıkta hiç-bir kimsenin ortaklığını kabûl etmez. Unutmayın ki, medet beklediğiniz, ondan bir-şey umduğunuz kişileri yada şeyleri “ilah edinmişsiniz ve onlara tapınıyorsunuz” demektir.
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/devlet-adi-altinda-coreklenmis-seytan.html
  Şirk; “Allah’ın ekmeğini yiyip, şeytana-tâğuta kulluk yapmak” demektir.
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/okuogrenistikametini-belirle-akide.html
  Tedavisi.
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/rasidi-hilafet-istiyorum-kaideler-ve.html
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/01/ben-musluman-miyim-degil-miyim-bir.html
  http://www.iktibasdergisi.com/seytanin-iktidari/

  YanıtlaSil
 6. Tedavisi.
  Bakış açınızı değiştirmekle mümkün.
  https://vimeo.com/223832566
  http://huseyinsas.blogspot.nl/2016/05/bakis-acisi.html

  YanıtlaSil
 7. Tedavisi.
  Bakış açınızı değiştirmekle mümkün.
  https://vimeo.com/223832566
  http://huseyinsas.blogspot.nl/2016/05/bakis-acisi.html

  YanıtlaSil
 8. Kişi şeytan bana musallat olmuyor diyorsa o kişinin bedenine komple şeytan nüzul etmiş,bütün azaları,uyuşturmuş,etkisiz hale getirmiştir ki o kişi şeytanın hangi konuda nüzul ettiğini bile fark edemez,ayırt edecek kapasiteye,algıya sahip değildir.
  Yaradanımız öyle diyor.
  Sizin en büyük düşmanınız şeytandır.
  Şeytan kesinlikle size düşmandır. Onu siz de düşman tutunuz. O taraftarlarını cehennemliklerden olmaya sürükler.
  Fatır.6
  http://huseyinsas.blogspot.nl/2016/05/seytanin-gizlendigi-kose-basi.html

  YanıtlaSil
 9. Muhyiddin İbn-i Arâbi ile Şam-merkezli yayıldı ve özellikle Anadolu topraklarında merkezîleşti. Muhyiddin İbn-i Arâbi bu sapık düşünceyi, Avrupa’dan; Yunan (yeni eflâtunculuk), Îran ve Hint (İskender) kanalıyla almıştı. Vahdet-i Vücûd düşüncesinde Allah’tan başka “varlık” yoktur ve bu nedenle de her-şey Allah’tır. Her-şey Allah olunca, her-şeyi yapan-eden (lâ fâile illallah) Allah olunca ve -bu düşünceye göre- zâten Allah’tan başka bir varlık da olmadığından (lâ mevcûde illallah), insanlar vahyi de bu felsefeye göre yorumlamaya ve düşünmeye başladılar ve kötü duruma karşı bir şeyler yapmak için bir neden bulamaz hâle geldiler ve bir dirençsizlik oluştu. Çünkü, her-şey ve herkes -hâşâ- Allah olduğunda, kime karşı durulacak ve savaşılacaktı ki?. Toparlanma bağlamında, niye yeni bir fikir üretmek için uğraşılacaktı?. Vahdet-i Vücûd düşüncesi (daha doğrusu sapıklığı), işte insanlardaki ilmî ve fizîki direnci kırınca, “medeniyet” ve “ilim” anlamında bir toparlanma ol(a)madı. Dolayısı ile; bâtıl, İslâm’dan öcünü tasavvuf ve onun en güçlü felsefesi olan vahdet-i vücûd ile almaya başladı.
  ***
  5*İYİ VE KÖTÜYÜ UNUTMAMAK HALLERDEN BİR HALDİR.(İnsan eşya olduğuna göre,Eşyadaki bir özelliktir.)(iran imparatorluk iken 150.000 kişilik orduyla 10.000 kişilik ordu savaştı ve islam zafer kazandığı günden beri islama düşman hala hazmedemedi.)
  http://huseyinsas.blogspot.nl/2016/08/insandaki-halleresyadaki-ozellikler-den_16.html?spref=bl
  ***
  Şirk pisliğine bulaşana da müşrik denir.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=335975866853821&id=100013242319421&hc_location=ufi
  ***
  ŞEYTANIN GİZLENDİĞİ KÖŞE BAŞI...!
  http://huseyinsas.blogspot.nl/2016/05/seytanin-gizlendigi-kose-basi.html
  http://www.iktibasdergisi.com/sinirsiz-sirk-vahdet-i-vucud/

  YanıtlaSil
 10. Allah İnsanlardan bir kısmını dogru yola eriştirdi, fakat bir kısmı da sapıklığı haketti. Çünkü bunlar Allah’ı bırakıp şeytanları dost edinmiş ve kendilerini doğru yolda sanmışlardı.
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=354922174959190&set=a.147226759062067.1073741828.100013242319421&type=3&theater

  YanıtlaSil
 11. ŞEYTAN, İNSAN VE MÜSLÜMAN KILIĞINA GİREBİLİR…
  https://vimeo.com/196939999
  DOĞRU YOLDA OLDUKLARINI SANANLAR.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=307138193070922&id=100013242319421&pnref=story
  ---------
  Allâh, senin hakikatindir, özündür, varlığındır.
  ***Sözü çok tehlikelidir.Yanlıştır.***
  Kişiyi cehenneme götürür.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=313021395815935&id=100013242319421
  http://bredaholland.blogspot.com/2018/04/tevhit2018.html
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.com/2018/05/eleman-araniyordolgun-ucretmaas.html
  ***
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=446884829096257&id=100013242319421
  https://plus.google.com/109838719669290377148/posts/ZdMEvhwfgmo
  https://www.youtube.com/watch?v=CCYD08miFaM

  YanıtlaSil
 12. Dostunu düşmanını tanıman için önce matematiksel ( işlenmemiş ham bilgidir) verilerini bilmen gerekir.

  http://namenstr8bredaholland.blogspot.com/2018/07/dostunu-dusmann-tanman-icin-once.html

  YanıtlaSil